Hotline:

0943334779

     Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt là phương pháp được ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam. Phương pháp này dựa vào nguyên lý sử dụng nhiệt độ để chuyển hóa rác thải, chất thải từ dạng rắn sang dạng khí, lỏng,…

 

Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt là gì?

     Với những loại rác thải rắn, chất nguy hại không thể chôn lấp. Chưa kể nó có khả năng cháy, tốt nhất cần áp dụng phương pháp nhiệt để xử lý, mang lại hiệu quả rất tốt. Cách xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt có khả năng khử đi độc tính và phá vỡ các cấu trúc, điều này sẽ giảm thể tích nhờ sự oxy hóa, phân hủy nhiệt.

 

Hệ Thống Xử Lý Chất Thải Rắn Bằng Phương Pháp Nhiệt

Việc chuyển hóa các chất thải rắn sang dạng khí, lỏng … trải qua rất nhiều quá trình khác nhau, bao gồm:

– Quá trình đốt được cháy hoàn toàn các chất thải rắn với một lượng oxy (không khí) vừa đủ, đây được coi là quá trình đốt hoá học.

– Quá trình đốt được thực hiện với một dư lượng không khí vô cùng cần thiết được gọi là quá trình đốt dư khí.

– Quá trình đốt không hoàn toàn các chất thải rắn dưới điều kiện thiếu không khí và tạo thành các loại khí cháy như hydrogen (H2), cacbon monooxide (CO) và các khí hydrocacbon, đây được gọi là quá trình khí hoá.

– Quá trình xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt dưới điều kiện hoàn toàn không có oxy được xem là quá trình nhiệt phân.

 

 

Ưu điểm của việc xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt

– Làm giảm đáng kể thể tích và khối lượng của các chất thải rắn so với ban đầu, khoảng 80 – 90% khối lượng thành phần hữu cơ chứa trong chất thải rắn.

– Thu hồi năng lượng vô cùng hiệu quả: nhiệt của quá trình nhiệt có thể giúp thu hồi để chạy máy phát điện, dùng để sản xuất nước nóng.

– Xử lý chất thải Đồng Nai rắn bằng phương pháp nhiệt chỉ cần một diện tích đất tương đối nhỏ so với các phương pháp chôn lấp đòi hỏi cần phải có diện tích rất lớn.

– Kỹ thuật xử lý bằng phương pháp nhiệt này phù hợp đối với các loại chất thải trơ về mặt hoá học, bởi vì chúng khó phân huỷ sinh học.

– Đối với các loại chất thải hữu cơ chứa vi trùng, vi khuẩn lây nhiễm (chất thải y tế, cũng như các loại chất thải nguy hại khác như (chất thải nhiễm dầu, dung môi hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật, ….) mang lại hiệu quả rất cao.

– Tro, cặn còn lại ngay sau khi xử lý chủ yếu là vô cơ, trơ về mặt hoá học.

 

Hạn chế trong cách xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt

    Không phải tất cả những loại chất thải rắn đều có khả năng đốt được thuận lợi:

– Việc thiết kế, vận hành lò đốt vô cùng phức tạp, đòi hỏi năng lực kỹ thuật và cần phải có tay nghề cao, chế độ tập huấn tốt.

– Vốn đầu tư ban đầu sẽ cao hơn hơn so với các phương pháp xử lý khác bao gồm về mức chi phí đầu tư xây dựng lò hay là chi phí vận hành và xử lý khí thải vô cùng lớn.

– Nhằm duy trì nhiệt độ chứa bên trong buồng đốt, đòi hỏi  yêu cầu phải bổ sung nhiên liệu đốt.

CƠ KHÍ THÀNH TÀI
phone_in_talk
Zalo
Hotline: 0943334779